Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

Přihláška do mateřské školy   100,- Kč
 Přihláška na střední školu  200,- Kč  /za jednu nebo více
                 přihlášek/
Přihláška na vysokou školu 200,- Kč  /za jednu nebo více
                 přihlášek/
Přihláška na letní tábor, školu v přírodě 100,- Kč
Přihláška na  plavání, lyžařský kurs 100,- Kč
Sportovní prohlídka 200,- Kč
Potravinářský průkaz  200,- Kč
Źádost  o řidičský průkaz   300,- Kč
Profesní  průkazy   /svářečský/  200,- Kč
Aplikace nepovinného očkování 180,- Kč
Kopie očkovacího průkazu      50,- Kč
Hlášení pojistné události     150,- Kč
Kompletní výpis ze zdravotnické dokumentace 100,- Kč