Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

 
Přihláška do mateřské školy   200,- Kč
Přihláška na střední školu  300,- Kč
Přihláška na vysokou školu 300,- Kč
Přihláška na letní tábor, ozdravný pobyt 200,- Kč
Plavecký výcvik, lyžařský kurz 200,- Kč
Sportovní prohlídka 300,- Kč
Potravinářský průkaz  300,- Kč
Źádost  o řidičský průkaz   400,- Kč
Svářečský kurz 300,- Kč
Aplikace nepovinného očkování 250,- Kč
Hlášení pojistné události     200,- Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 200,- Kč