Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018
 

Termín-věk dítěte Povinné očkování                               Nepovinné očkování

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

Termín-věk dítěte            Povinné očkování                                Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 1. do  5. měsíce Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    

od 6. týdne

    Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(1. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
3. měsíc     Rotavirové nákazy Rotateq 3. dávka
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(2. dávka - za 2 měsíce po
1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka - za
2 měsíce po 1. dávce)
11.-15. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(3. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice Varilrix
(1. dávka)
       
Varilrix
(2. dávka
za 2až 6měsíců)
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix
(přeočkování)
   
Spalničky, zarděnky, příušnice
 
Priorix (2. dávka)    
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13. rok     Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard, Gardasil (celkem 2 dávky v odstupu 6 měsíců)
14. rok (u neočkovaných v 10-11letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

* hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.Více zde: https://www.matrasova-detskylekar.cz/ockovani/ockovaci-kalendar/
Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 1. do 5. měsíce Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    
od 6. týdne     Rotavirové nákazy Rotarix,
Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(1. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix,
Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
3. měsíc     Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(2. dávka - za 2.měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka - za 2.měsíce po 1. dávce)
11.-15. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima
(3. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice Varilrix
(1. dávka)
        Varilrix
(2. dávka
za 2až 6 měsíců)
5. - 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka)    
Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix
(přeočkování)
   
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13. rok
chlapci i dívky
    Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Gardasil(celkem 2 dávky v odstupu 6 měsíců)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

 

* hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.